Sellmico

Nasz system sprawdzi się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z podpisywaniem umów i określaniem w nich złożonych warunków realizacji usług i ich cen.

więcej


System Sellmico  

Czym jest Sellmico?

Sellmico to rozbudowany system do sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostawy energii elektrycznej i innych mediów, obsługujący zarówno kanał bezpośredni jak i pośredni, łączący cechy CRM i PRM.


Wspólne działania rynkowe i optymalizacja sprzedaży

Wielość różnorodnych mechanizmów, takich jak zarządzanie namiarami i leadami, przydziały i rezerwacje klientów pozwalają na skuteczną penetrację rynku a wbudowane zadania i kalendarz zapewniają kontrolę na każdym "szczeblu dowodzenia".

Sellmico umożliwia definiowanie elastycznej oferty handlowej, uwzględniającej wiele kryteriów cen (np. kategorie klienta, okresy sprzedaży) oraz indywidualizację warunków handlowych. Wbudowane generatory dokumentów usprawniają przygotowanie dokumentów dla Dostawców.

Prowizje i trendy sprzedażowe

Sellmico oferuje wyliczanie różnego rodzaju prowizji. Formuły kalkulacyjne mogą uwzględniać progi, zwroty prowizji czy indywidualne stawki. Obsługę prowizji ułatwia zaawansowany edytor, sprowadzający złożoność czynników cenotwórczych do prostej, wielowymiarowej tabelki.

System jest przygotowany tak, aby w momencie zagrożenia dla wyników sprzedaży można było odpowiednim impulsem prowizyjnym skorygować kurs jakim podążają siły sprzedażowe, a dzięki mechanizmom Business Intelligence Zarząd może szybko dowiedzieć się czy operacja się powiodła, czy też należy kontynuować zmiany.

Zastosowane innowacyjne rozwiązania predystynują Sellmico do bycia jednym z najbardziej zaawansowanych systemów do obsługi sprzedaży poprzez sieć dealerską.

Korzyści z zastosowania Sellmico

  • Proste zarządzanie złożonymi strukturami sił sprzedażowych
  • Prowadzenie efektywnej eksploracji rynku
  • Szybkie reagowanie na potrzeby potencjalnych i aktualnych Klientów
  • Łatwe analizowanie wyników sprzedaży i zagrożeń dla szans sprzedaży
  • Zwiększenie skuteczności premii i prowizji oraz optymalizacja zarządzania kosztami
  • Skuteczne zarządzanie czasem własnym i zaangażowanych podmiotów

Aktualności

Jestem zainteresowany SELLMICO

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie (+48) 514 410 062, mailowo sapico@sapico.pl, a także osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania.